Mapper Hardware Software Mekanismer
Rapportmappe

RAPPORTMAPPE A4

 

 

Rapportmappe A4 med "split og overligger"

     

 

 

Rapportmappe
     
Prod. nr. Beskrivelse
Pakning
1021402 Raportmappe med "split og overligger", farve blå
50
1021407 Raportmappe med "split og overligger", farve grå
50
1021415 Raportmappe med "split og overligger", farve rød
50
1021419 Raportmappe med "split og overligger", farve sort
50
   
Raportmappe A4 med sort JalemaClip
     
 

 

Rapportmappe
     
Prod. nr. Beskrivelse
Pakning
1021502 Raportmappe med sort JalemaClip, frave blå
40
1021507 Raportmappe med sort JalemaClip, frave grå
40
1021515 Raportmappe med sort JalemaClip, frave rød
40
1021519 Raportmappe med sort JalemaClip, frave sort
40
   
© Raskov & Co. · Dr. Larsens Vej 18A · DK-8370 Hadsten · E-Mail: post@raskov.dk · Tlf. +45 7027 4188 · Fax +45 7027 4136 · www.raskov.dk