FSA Sidde Ligge Fod Protese Hånd FSA Shear

FSA 4D - Trykmåling til fod

FSA Bed

Med vores SoftFlex måletæppe mellem patient og trædeflade kan orthopædisten hurtigt klarlægge hvordan trykket fordeles over foden, når patienten står, går eller løber. FSA trykmålingssystemet tilvejebringer objektive informationer, som gør det muligt hurtigt og bedre at forstå hvilke ændringer, der er påkrævet.

 

FSA

 

 

 

 

 

FSA trykmålingsdata muliggør hurtig vurdering af tilpasninger og forskellige løsningsmuligheder.  Mulige indlæg og fodtøjsløsninger kan gennemses og vurderes sammen med patienten.  

 

Systemet indeholder følgende tre basiskomponenter:

FSA Foot Systemet er certificeret under ISO 13485. International standard for medicinske Produkter.

 

Dokumentation

Ortopædisten kan ved hjælp af FSA data dokumentere sin løsning over for patient, pårørende, bevilgende myndighed og andre fagpersoner.  

Stående

FSA_Orthotest

InShoe

FSA_inshoe

 

Gående

FSA

Hvorfor bruge FSA 4D Fodsystem?

  • Fodspecialister giver udtryk for at systemet øger deres professionalisme, gør klient arbejdet bedre og øger omsætningen.
  • Klinikere, der anvender FSA, ser tryk som andre ikke kan se.
  • Hurtig identificering af løsningsmuligheder. Let at teste løsningen og få umiddelbar dokumentation for løsningens succes. Sparer tid og penge.
  • FSA rapport funktioner giver mulighed for objektiv og professionel dokumentation af løsninger.
  • FSA kan bruges til at undervise og træne klienter og plejepersonale så overensstemmelse mellem behandling og pleje højnes.
  • FSA systemet indeholder simpel journalfunktion til dokumentation af behandlingsforløb.
 
© Raskov & Co. · Dr. Larsens Vej 18A · DK-8370 Hadsten · E-Mail: post@raskov.dk · Tlf. +45 7027 4188 · Fax +45 7027 4136 · www.raskov.dk